کنترلر رادونیکس Radonix Controller

کنترلر رادونیکس Radonix

کنترلر رادونیکس Radonix
کنترلر رادونیکس Radonix

معرفی کنترلر رادونیکس Radonix

زمانی که صنعت CNC در ایران مراحل اولیه رشد را سپری می کرد کمبود یک کنترلر کارا و ارزان و در عین حال بومی بسیار محسوس بود تا جایی که سازندگان CNC، بخش کنترلر دستگاه های خود را بزرگترین معضل به حساب می آورند.|

شرکت رادونیکس در طی این سالها با ارتباط مستقیم با سازندگان انواع دستگاه های CNC، سه نسل از کنترلرهای خود را وارد بازار نمود که روند رشد و تکامل آنها بر اساس قابلیت ها و توانایی هایشان به راحتی مشهود می باشد.

مطالعه بیشتر